UK.jpg

Ungdommen sitt kommunestyre 2017-18.

 

UK AU.jpg

Arbeidsutvalet 2016/17 .: f.v. Jonatan Hurthi, Marie Skamsar Aasen, Inger Anne Bruheim og Kolbein Eide Bukve. 
Marie er vald som leiar, Jonatan er nestleiar, Kolbein er medlem og Inger Anne er varamedlem.

 

Medlemar

Varamedlemar

Luster ungdomsskule:

Kine Hauge, Skjolden

Kolbein Eide Bukve, Luster

Vebjørn Viem Elvekrok, Jostedal                                                                                                

Victoria Veum, Gaupne

Rasmus T. Loe, Jostedal

Marhea Moen, Høyheimsvik

Hafslo barne- og ungdomsskule:

Inger Anne Bruheim, Hafslo

Helene Selland, Hafslo

 

Harald Søvde, Hafslo

Celina Eikefjord, Hafslo

Sogndal vidaregåande skule:

Marie Skamsar Aasen, Jostedal.

Karol Jozef Szczupka, Gaupne

Siri Sandvik, Gaupne                         

 

 

Maria Kalhagen, Gaupne

Sigbjørn Leirdal, Gaupne

Lene Teigen, Marifjøra

 

4-H:

Venessa Joranger, Marifjøra

 

Marita Holen Leirdal, Gaupne

Idrettslaga:

Anja Kvalsøren, Gaupne

Emma Marie Sognnes Heltne, Luster

Politisk representant:

Krf.: Jonatan Hurthi, Marifjøra

Høgre: Jakob Sandvik, Gaupne

 

Varamedlemer ikkje valde.

Sekretær Karin Lingjerde Leirdal:  tlf. 57 68 55 11 / 41 56 48 70 / e-postadr. karin.leirdal@uster.kommune.no

Erling Bjørnetun: tlf. 57 68 55 21 /  e-postadr.: erling.bjornetun@luster.kommune.no

 

Justert reglement for Ungdommen sitt kommunestyre, vedteke i K.sak 9/12 16.02.2012.

 

Møteinnkallingar og møteprotokollar til UK og AU finn du her.