Søknadsfrist er 1. mars kvart år.

Reglement for tilskot til kulturføremål, gjeldande for 2016-2019, regulerer vilkåra for og storleiken på den kommunale medverknaden. Det kan søkast om:


Søknad om tilskot til fritidsleiing, spesielle tiltak og gåvepremiar kan søkast på heile året.