gitar.jpgDei står til teneste for å hjelpe alle kor, band, storband, korps, orkester og spelemannslag med å søkje tilskot til kurs og øving så fremt dei er medlem i ein av desse organisasjonane.

Det er fortsatt tid for lag som ønskjer å søke VO-støtte for våren 2018!

Informasjon om tilskotet.

Søknadsskjema for nye søkarar. Lag som allereie er inne i ordninga skal nytte sin vanlige innlogging.