Informasjon

Eigedom sit som eigar og forvaltar av alle kommunale bygg og anlegg, slik som skular, barnehagar, sjukeheimar, administrasjonsbygg, parkanlegg, vatn- og avløpsanlegg, vegar osv.

Teknisk drift er ei utøvande eining som utfører drift og vedlikehald av alle kommunale bygg og anlegg.

 Teknisk drift held til på Gaupnegrandane med kontorlokale og garasjeanlegg for maskiner og reiskap.


 Hovudoppgåvene til Teknisk drift kan samanfattast slik:
  • Vatn og avløp
  • Veg og gatelys
  • Parkanlegg
  • Drift Miljøstasjon
  • Kommunal maskindrift
  • Byggvedlikehald
  • Vaktmeisterteneste
  • Reinhaldteneste
  • Kommunalteknisk beredskap
  • Mindre bygg og anleggsarbeid

Arbeidsformennene
· Reinhaldstertenesta v/leiande reinhaldar Venke Lill Sagerøy - tlf. 57 68 57 24 / 916 95 409
· Byggvedlikehald, veg og anlegg v/Jon Evjestad - tlf. 57 68 57 25 / 901 27 776
  Vaktmeisterteneste v/Terje Arild Kveane, tlf. 57 68 57 20

 

 

Kommunalteknisk beredskap - vakttelefon
Teknisk drift har også beredskap utover vanleg dagtid.
På kveld, natt og helg har vakttelefonen dette telefonnummeret:

48 10 21 20