Når kapasiteten tillet det, kan teknisk drift leige ut følgjande maskiner:

Betalingssatsar - leige av kommunale maskiner m/førar 2018
Artikkel (maskin) Pris (timepris i ordinær arbeidstid)
Leige kommunal arbeider 446,-
Veghøvel m/mann 997,-
Hjullaster m/mann 833,-
Hjullaster kantklypp m/mann 997,-
Hjullaster feiing m/mann 891,-
Steamer m/mann 663,-
Kloakkstakar (Bassø) m/mann 663,-
Gravemaskin m/mann 556,-
Traktor m/mann inkl. feiing 551,-
Lastebil m/mann 881,-
  • 25% meirverdiavgift kjem i tillegg.
  • All utleige er inkludert førar.