Storfeprosjektet går vidare som planlagt. Serien med bygdemøte er i gang. Første møtet der gardbrukarar i Gaupne og Luster var målgruppe, vart avvikla på Lustrabui måndag 20. februar.

I tur og orden utetter vinteren vil det bli møte også for dei andre bygdene i kommunen. Når nye møtedatoar er bestemt, vil invitasjon gå direkte til kvar einskild gardbrukar, anten som e-post, eller brev i posten til dei som ikkje har e-post. 

Les meir om storfeprosjektet