Du kan søka støtte til t.d. yrkesfaglege kurs og studieturar.

Her er link til søknadsskjema med retningsliner.