Sommarjobbane varer i 4 veker, og vert tildelte søkjarar ved loddtrekking av ungdommens kommunestyre og rådmannen. Sommarjobbane vert fordelte på omsorgstenesta, teknisk drift og barnehage etter behov.

Arbeidsoppgåver
Unge arbeidstakarar utfører enkle arbeidsoppgåver på "toppen" av den ordinære bemanninga.

Søkjarar må ha fylt 16 år innan 1. juni 2020. Ungdom som fyller 18 år før 1. juni 2020 er ikkje aktuelle for sommarjobbar for 16- og 17-åringar.

Les heile utlysinga og søk her