Arbeidsoppgåver
Unge arbeidstakarar utfører enkle arbeidsoppgåver på "toppen" av den ordinere bemanninga.

Kvalifikasjonar
Søkjarar må ha fylt 16 år innan 1. juni 2018. Ungdom som fyller 18 år innan 1. juni 2018, er ikkje aktuelle for sommarjobbar for 16- og 17-åringar.

Søknad

Lenkje til elektronisk søknadsskjema finn du her.

For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 25.02.2018

Kontaktperson

Margunn Hillestad, rådgjevar, tlf: 57 68 55 97, mobil: 991 07 174, margunn.hillestad@luster.kommune.no