Informasjon

Sogn kulturskule er interkommunal for kommunane Luster, Sogndal og Leikanger.

Leikanger er vertskommune.

Her er kulturskulen sine eigne nettsider.