Det vil bli sendt ut SMS til bøndene ca 1. august med varsel om at det er ny søknadsfrist, samt ein SMS ca 1.oktober med oppmoding/påminning om å søka.

Dei som ikkje søkte i mai bør sikra seg i god tid at dei har naudsynt tilgang til å logge inn i Altinn.