Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknadsfrist for tilskot til tiltak i beiteområde er 01. februar 2018

Døme på tiltak det kan gjevast tilskot til: Sperregjerde, ferister, bruer, gjetarhytter, sanke- og skiljeanlegg, ferister og elektronisk overvakingsutstyr (radiobjøller, e-bjøller). Lag eller foreiningar (t.d. beitelag og grunneigarlag) med organisasjonsnummer, grunneigarløyve og som har medlemar som kan søkja produksjonstilskot og som driv beitebruk i utmark, kan søke. 

Meir informasjon finn du her.

Tips ein ven Skriv ut