• Bidreg til at barn og ungdom som er ramma av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar.

  • Bidreg til at barn og ungdom ramma av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i ferieaktivitetar.

  • Bidreg til deltaking for barn og ungdom ramma av fattigdomsproblem på alternative meistringsarenaer.

Søknadsfrist: Fredag 2. desember 2016 

For meir informasjon og søknadsskjema sjå: Tilskot Bufdir