Grunnskulane i Luster startar nytt skuleår 21. august 2017 slik:

Luster ungdomsskule

Alle årssteg, kl. 9:00
Alle møter ute ved inngang for sitt trinn


Jostedal oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 9:00

Luster oppvekstsenter 

Alle årssteg, kl. 8:30

Hafslo barne- og ungdomsskule

Alle årssteg,  kl. 8:30
oppmøte i gymsalen


Veitastrond skule

Alle årssteg, kl. 9:00

Solvorn oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 8:30

Skjolden oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 8:30
Oppmøte ved flaggstanga

Gaupne skule

Alle årssteg, kl. 9:00
1. klasse oppmøte i aulaen

Indre Hafslo oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 9:00