Grunnskulane i Luster startar nytt skuleår 17. august 2020 slik:

Luster ungdomsskule

Alle årssteg, kl. 9:00
Alle møter ute ved inngang for sitt trinn


Jostedal oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 9:00

Luster oppvekstsenter 

Alle årssteg, kl. 8:30
Oppmøte i gymsalen


Veitastrond skule

Alle årssteg, kl. 9:00

Solvorn oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 8:30

Skjolden oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 8:30
Oppmøte ved flaggstanga

Gaupne skule

Alle årssteg, kl. 9:00
1. klasse oppmøte i aulaen

Indre Hafslo oppvekstsenter

Alle årssteg, kl. 9:00

 

Hafslo barne- og ungdomsskule

Alle årssteg,  kl. 8:30

I år må me på grunn av koronasituasjonen dessverre gå vekk frå den tradisjonelle skulestarten der alle er samla i gymsalen.

Oppmøtestad for dei ulike klassane:
1., 2., 3., 4. og 6. klasse – UTE ved amfiet på nedsida av skulen. Her vil me ha ein offisiell start for kull 2014.
5. klasse på skuleplassen ved mellomtrinnet.
7. klasse ved inngangen til naturfag.
8. klasse er administrasjonsinngangen.
9. klasse ved glasgangen mot vidaregåande.
10. klasse på nedsida av skulen ved inngang til garderobane.