Jegrane tek med seg heile dyret eller to framføter til kontroll. Premien er i år kr 75 for mink og kr 600 for rev.