Når det gjeld likning og folkeregister kan du kontakte: 
Skatt Vest 
Postadresse: Postboks 8103, 4068 STAVANGER
Besøksadresse: Fossetunet 1, 6856 SOGNDAL 
Telefon: 80080000

 

Skatteattest
Skatteattest bestiller du via Altinn

 

Kommunane krev inn skatt på vegne av stat og kommune. 

Kontakt
Skatteoppkrevjaren i Luster
Rådhuset, 6868 GAUPNE
Telefon: 57 68 55 46
E-post: skatt@luster.kommune.no 

Bankgiro skatt: 6345 06 14264

NB! Hugs at ved betaling av skatt og arbeidsgjevaravgift må du ha KID-nummer.
KID-nummer finn du her