Dei reviderte vedtektene vil i høyringsperioden vere tilgjengeleg her på heimesida. Barnehagar, skular og hovudtillitsvalde får framlegget tilsendt per e-post.

Høyringsbrev – reviderte vedtekter for SFO

Framlegg reviderte vedteker for SFO gjeldande frå 01.01.2023

Rådmannen sine kommentarar til framlegg om reviderte vedtekter

Høyringsuttalar kan sendast til Luster kommune:
Elektronisk høyringsskjema
post: postboks 77, 6866 Gaupne
e-post: post@luster.kommune.no
merk: SFO-høyring