Velkomen til oss

Om du ringer oss, eller kjem innom til oss på rådhuset hjelper me deg med:

 • Generell informasjon om kommunen og dei tenestene kommunen har
 • Utdeling av skjema, rettleiie om utfyllinga
 • Gje innbyggjarane svar på spørsmål om status på saker
 • Informasjon om kven som er ansvarleg for saker
 • Annonsering, internett, Lustranytt
 • Politisk sekretariat for styre, råd og utval
 • Post / arkiv / trykkeriteneste
 • Tenester:
  - utleige av kommunale bustader
  - bustønad
  - startlån
  - utleige av møterom på rådhuset
  - gåvepremiar
  - sal av bygdebøker, skulesoge, video om Luster
  - kopiering
  - dør til dør transport for funksjonshemma
  - sals- og skjenkeløyve
  - kommunale avgifter
  - kulturmidlar

Opningstid:
Måndag 9:00-15:00
Tysdag 9:00-15:00
Onsdag 9:00-15:00
Torsdag 8:00-15:30
Fredag 9:00-15:00