Desse skal setjast ved sida av dunken for restavfall. Sekkene kan du kjøpe på servicetorget eller på miljøstasjonen. Dei kostar  kr 94,- pr. sekk.  Gjeld kun restavfall og sekken må knytast att.

Simas - raud sekk_300x422.jpg
Geir Øygard og Tone Myklebust ved SIMAS med den "raude sekken."

Har du vanlegvis mykje restavfall er det lurt å tinge seg ein større dunk. Det gjer du lett på www.simas.no. Her finn du og informasjon om sortering, tømmekalendar og mykje meir. Har du spørsmål eller lurer på noko om renovasjonsordninga,  ta kontakt med SIMAS på tlf.nr 57 65 70 70 eller e-post: post@simas.no