For å søka produksjonstilskot må ein ha eit foretak som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund (dvs. ha organisasjonsnummer) og drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller flere landbrukseigedomar.

Frå 2017 er det nytt søknadssystem for produksjonstilskot. Dette inneber også nye søknadsfristar. I 2017 er søknadsfristane 15. mai og 15. oktober.
Her er ein presentasjon av det nye søknadssystemet

Her er Landbruksdirektoratet si side om produksjonstilskot.