Informasjon

Hovudoppgåver:

  • Personalforvaltning
  • Kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Kvalitetssystem
  • HMT - BHT
  • Rekruttering - lærlingar
  • Lokal lønspolitikk
  • Løn, fråværsregistering, refusjonar
  • Pensjon
  • Forsikring