Eldrerådet
Leiar i eldrerådet, Johannes Lad, er talsrepresentant for bebuarar på sjukeheim eller anna buform med heildøgns pleie i Luster kommune.

Kontaktinformasjon:
Johannes Lad
Lustravegen 1536,
6873 Marifjøra
Tlf. 57687256, 91751008

Brukarutval
Jostein Melheim leiar kommunens brukarutval som består av fleire brukarrepresentantar.

Kontaktinformasjon:
Jostein Melheim
Høgisvegen 220
6873 Marifjøra
Tlf. 918 67 604

Pasient og brukarombodet i Sogn og Fjordane