Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på anleggsregisteret.

Søknadsfristen for nye søknader, og for dei som må fornye søknaden sin, er 1. oktober 2018.

Lokale søkarar må vera merksame på at anlegg det vert søkt tilskot til må vera registerte i anleggsregisteret og fått tildelt eit eige anleggsnummer. Sjekk her. 

For å få godkjent søknaden om spelemidlar skal anlegget vera idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent. Informasjon og søknadsskjema finn du her. 

Treng nokon hjelp med å koma i gang med planarbeidet kan de kontakte Erling Bjørnetun e-post: erling.bjornetun@luster.kommune.no 

Klatrepark Hafslo + nærmiljøanl.jpg