Kl 10:00 – 12:00       

 

 • Velkomen
  v/Dag Lothe, Forskningsrådets regionansvarlig i Sogn og Fjordane
 • Oppfordring til bedriftene om å gripe dei mogligheitene og virkemidla som er tilgjengelege
  v/Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur, Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kva er SkatteFUNN – og Korleis gå fram for å få eit SkatteFUNN-prosjekt
  v/ Anders Anker-Rasch, SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet
 • To bedrifter deler sine erfaringar med SkatteFUNN

 Kl 12:00 – 12:45

 Lunsj med mingling og muligheiter for en prat med foredragsholderne

 Kl 12:45 – 14:00

 

 • Økonomistyring i SkatteFUNN-prosjekt, tips om økonomi og regnskap v/ Dag Lothe
 • Nytt frå Innovasjon Norge v/Rune Henjesand
 • Regionalt Forskingsfond (RFF) og FORREGION, fylkeskommunen og Forskningsrådet si nye regionale satsing

 Kl 14:00 – 15:00

 Mingling og moglegheiter for diskusjon om konkrete prosjektplanar

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/auto/30/255_logo_Bm_rgb.gif https://forskningsradet.pameldingssystem.no/auto/30/200_1_IN-Bokmål.jpg  https://forskningsradet.pameldingssystem.no/auto/30/250_logo-sfjfk.png