Plan- og forvaltningsstyret
04.12.2017 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 04.12.2017
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 04.12.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (1) Vis
67/2017 Reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler - 4. gongs handsaming Plan id 1426-2013005 Vis
68/2017 Klagehandsaming - klage på vedtak om oppheving av vedtak om byggeløyve for båtopptrekk i Pølseviki, Høyheimsvik - gbnr. 72/11 Vis (6) Vis
69/2017 Klagehandsaming - klage på igangsettingsløyve for betongarbeid for bustadblokk på Hafslo - gbnr. 148/14 og 155/46 Vis (5) Vis
70/2017 Leigekøyring for snøskuter 2018 - 2020 Vis (14) Vis
71/2017 Ymse. Vis