Oppgåver som ligg til økonomieininga:

  • Overordna økonomiforvaltning og styring
  • Budsjett- og økonomiplanarbeid
  • Finansforvaltning
  • Finansiering/låneoptak
  • Kommunerekneskap
  • Skatterekneskap og innkreving
  • Arbeidsgjevar-kontroll
  • Fakturering/innkrevjing
  • Eigedomsskattekontor
  • Innkjøp