Vatnet frå Gaupne vassverk skal no vere som før for alle abonnentar og de treng ikkje lenger å spare på forbruket.

Luster kommune takker for den forståing me har møtt frå de som mista vatnet for både kortare og lengre periodar, og beklagar samstundes det ekstraarbeidet og ulempene dette har påført dykk som abonnentar.