Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag.  Økta er på ettermiddag og kveld.

Dag to (heil dag) vert ute i felt med fokus på riktig og trygg felling av tre.

Arnt Laukeland er kursinstruktør. Du må stille med eiga motorsag og i tillegg vernekle på utedagen.

Påmelding til: arne.kristian.borger@luster.kommune.no. Gje opp namn og mobiltelefon slik at vi kan kontakte deg for å gje nærare opplysningar om kurset.