Nærane info om tid og stad etter påmelding.
Fyrste dag vert inne med fokus på stell av motorsaga.
Andre dag er i felt, med hogstteknikk og tryggleik som tema.

Alle deltakarar må ha med eigen motorsag og verneutstyr

Instruktør: Arnt Laukeland

Kursavgift:. 1670,-(landbruket) , 2505,- (andre bransjar)

Påmelding (berre på e-post) arne.kristian.borger@luster.kommune.no
 

Sjå Skog i Sogn på Facebook