Helen Haaland frå Fylkesmannen , landbruksavd. vert med på møtet i Gaupne.

 Informasjon er elles tilgjengeleg på www.landbruksdirektoratet.no