Elevar eller foreldre som treng nokon å snakke med om mobbing, kan snakke med kontaktlærar, lærar eller rektor på den enkelte skule.

Du kan også kontakte helsesøster, tlf. 57685606.

Alle skular i Luster har faste prosedyrar for oppfølgjing av aktuelle saker.
Skulane arbeider etter Olweusprogrammet - mobbing kan stoggast. Sjå meir informasjon om Olweus nedanfor.