Lenke til nasjonal bibliotekstatistikk: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Folkebibliotek

Bildet er frå lesekroken som er laga til Sommarles 2016.