Flasker.JPGMed lokalmat meiner vi her matproduksjon og servering som er nær knytt til råvareprodusenten, anten på eigen gard, seter, utmark/fiskevatn eller i nærområdet. Produksjonen skal ha preg av handverk og vere av mindre omfang. Lokalmat dekkjer det som tidlegare har vore omtala som småskalamat. Produksjon av lokalmat har vorte ei viktig attåtnæring for fleire bønder i Luster, og under Lustramat.com kan du sjå ei oversikt over nokre av produsentane. Også ein del serveringsbedrifter og hotell i Luster har etter kvart meir fokus på å nytta produkta frå produsentar i nærområda. Har du planar om å starta opp innanfor produksjon av lokal mat, ta kontakt med Marianne Bugge, tlf. 915 32 784 for nærare informasjon.

Mattilsynet sin rettleiar om lokalmat. 

Verksemder som produserer lokal mat i Luster.