Lokalhistorisk årbok.jpgIn English - Local history

Lokalhistorisk litteratur er populært i Luster kommune og kommunen samarbeider med dei 3 sogelaga i kommunen, Luster, Hafslo og Jostedal.

På Servicetorget på rådhuset kan du kjøpe bygdebøker, skulesoge og lokalhistoriske årbøker. Du kan også tinge dei på eit eige skjema du finn nedanfor. Då blir dei sende i postoppkrav.
 

Nedanfor finn du tingingskupong med prisliste for ulike publikasjonar (under fana Skjema)