Tilbodet vert gjeve ved Luster omsorgssenter.


Som pasient med langtidsplass kan du også ha andre tenester:
Hjelpemiddel
Individuell plan