Det er eit rikt organisasjonsliv i kommunen. Lag og organisasjonar er oppmoda om å registrere seg i eige lagsregister her på heimesida. Informasjonen som ligg her er det organisasjonane sjølve som oppdaterer.