Kulturprisen kan etter statuttane gå til både enkeltpersonar og organisasjonar som ein meiner fortener den. Nominasjonen skal vera skriftleg og innehalde ei grunngjeving for vedkomande kandidat.

Kulturstipend kan søkast på av personar som vil utvikle seg sjølv, eller på annan måte medverka til å utvikla eit kulturelt tiltak. Søknad skal innehalde omtale av føremålet og plan for gjennomføring. Link til elektronisk søknadsskjema.

Nærare info: Erling Bjørnetun, tlf. 57 68 55 21, e-post erling.bjornetun@luster.kommune.no  Adresse: Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne. Merk konvolutten: KULTURPRIS, eller KULTURSTIPEND.