Kongens fortenestemedalje Liv Helen Nystuen.JPGOrdførar Ivar Kvalen nemnde nokre av tillitsverv Liv Helen har hatt: 

Tillitsverv:
Hovudstyret til IL Bjørn:
Leiar 1988 – 1997.
Nestleiar frå 2008, og framleis styremedlem.

Barneidrettsgruppa:
Styremedlem frå 2002 – 2009, og leiar i 2004-2008.

Trimgruppa:
Styremedlem frå 1982, og leiar frå 1998. Her er ho framleis leiar.

Langrennsgruppa:
Styremedlem i 1985, og leiar i 1986-88.

Medlem i Idrettsmerkenemnda frå 1986, og der er ho framleis aktiv.

I 2015 kom denne dama også med i styret i Nasjonalforeningen Gaupne helselag, der ho framleis er med. De har truleg sett henne i teneste på stand i dag.

Luster treningssenter har ho vore styremedlemer frå oppstarten i 2004.

Ho har også kondisjon til å vere med på seniordansen.
Her har ho vore instruktør frå oppstarten i 2012, og er framleis med i styret.

- Det er ei stor ære for meg å få overrekke Kongens fortenestemedalje til eldsjela for folkehelsa, sa Ivar Kvalen, til stor applaus frå publikum.Liv Helen .JPG