Her kan du lesa dokument i saka og sende innspel

Innspel til planen kan også sendast pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no 

Varsel om revidering av plan, innspel frå lag og organisasjonar. Frist 01.05.23.

Luster kommune skal revidere plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Frist for å kome med innspel til planarbeidet er 1. mai 2023.

Planen er grunnlag for tildeling av kommunale tilskot til kulturføremål og tildeling av statlege midlar til anlegg. 

I tillegg til å vera ein 12 års plan vil det bli utarbeida eit fireårig handlingsprogram gjeldande frå 2024.

Me er på jakt etter innspel frå lag og organisasjonar som er aktuelle i samband med bygging,  rehabilitering  og drift av nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Anlegg kan òg vere turstiar, og -løyper (inkl. merking) og kart.


Lenkje til gjeldande plan for 2020-2032


Har du innspel?
 

Bruk dette skjemaet til å senda inn innspel

Her kan du lesa andre dokument og innspel i saka

Innspel til planen kan også sendast pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no 

Frist  1. mai  2023.