Opningstid barnehagen og sfo: kl. 07.00 - 16.15.

Jostedal oppvekstsenter - skuleteneste