Fòring Torgersen.JPGJordbruket har tradisjonelt vore den viktigaste næringa i kommunen, spesielt kjøt- og mjølkeproduksjon. Luster er den største sauekommunen i Sogn og Fjordane. I Veitastrond er geitehald viktig.
Det milde klimaet ved fjorden har og gitt høve til fruktdyrking.  I dag er det lite fruktdyrking, men det er dei seinare åra satsa betydeleg på bærproduksjon, både jordbær og bringebær. Luster er ein av kommunane  med mest bærdyrking.

Produksjonstilskot Sjukdomsavløysing
Tilskotsordningar Plantedyrking
Dyrevelferd Bruksutbygging