For å få tilgang til nøkkelkort til møteromma ta kontakt med Anita Kjørlaug v/Frivilligsentralen tlf. 456 65 954 eller Luster kommune v/servicetorget tlf. 57 68 55 00.
Når møtet er ferdig, legg du nøkkelkortet i postkassa utanfor Lagshuset 
Ting møterom

Møterom 1

Bruk inngang mot idrettshallen.
Møterommet ligg til høgre.
Inngansdøra har montert timer som kan nyttast.

Møterommet har plass til ca. 8 personar.
Tilgang på gjestenett, whiteboard og portabel prosjektor.
Tilgang til kjøkken.

Sjå kalender til Møterom 1

Møterom Grandmo Lagshus.jpg

Møtesal

Bruk inngang mot idrettshallen. Møtesalen ligg til venstre.
Inngansdøra har montert timer som kan nyttast.

Møtesalen har plass til ca. 60-70 personar.
Tilgang på gjestenett, pc og fastmontert prosjektor.
Tilgang til kjøkken.

Sjå kalender til Møtesal

Møtesal Grandmo Lagshus.jpg

Ting møterom