Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For å kunne gjere endringar på eit lag eller ein foreining må ein logge inn med e-postadresse og passord.
For å få tilsendt passord gjer du følgjande:

  • Send ein e-post til Luster kommune med namnet til laget/foreiningen og e-postadressa ein vil nytte ved (første) pålogging. (kan redigerast av laget/foreiningen når ein er innlogga)
  • Sentralbordet sender passordet ved første moglegheit (arbeidsdag)
  • Når ein er logga inn kan ein redigere alle felt på sitt lag/foreining (NB, hugs å endre passordet)

Nasjonalforeningen Gaupne helselag

Helselaget har sidan 1924 støtta opp om nærmiljøet fordi aktivitet og sosialt nærmiljø fremjar god helse. Helselaget skapar møteplassar gjennom sine aktivitetar.

Røslebakkane 27
6868 Gaupne
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Asborg Leirdal Kjærvik