Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For å kunne gjere endringar på eit lag eller ein foreining må ein logge inn med e-postadresse og passord.
For å få tilsendt passord gjer du følgjande:

  • Send ein e-post til Luster kommune med namnet til laget/foreiningen og e-postadressa ein vil nytte ved (første) pålogging. (kan redigerast av laget/foreiningen når ein er innlogga)
  • Sentralbordet sender passordet ved første moglegheit (arbeidsdag)
  • Når ein er logga inn kan ein redigere alle felt på sitt lag/foreining (NB, hugs å endre passordet)
Logg inn


Andre Barne- og ungdomslag
Bedehus, ungdomshus og grendahus Idrett og friluftsliv
Sang og musikk Velforeningar, grendalag og bygdalag

Viser 15 treff

Folkeakademiet Luster

Åsavegen 156 B
6871 JOSTEDAL
Kontakt: Mary Aasen

Telefon: 976 51 903

Gaupne bridgeklubb

Kontakt: Arve Bjørn Røneid

Høyrsellaget. HLF-Luster, Sogndal og Leikanger

Lars Mogens Stølen og Hans Vigdal Bringebøen er likepersonar for høyreapparatbrukarar i Luster kommune. Lars Mogens Stølen kan treffast på Frisklivssentralen sitt kontor på Luster helsesenter tredje onsdag kvar månad. Han kan også kontaktast på telefon 970 35 460. Hans Vigdal Bringebøen kan treffast på telefon 907 66 815.

Røslebakkane 4
6868 Gaupne
Kontakt: Reinert Vigdal

Telefon: 41695248

Jostedal Historielag

6871 Jostedal
Web:www.historielaget.jostedal.no
Kontakt: Olav Stølen

Luster Frivilligsentral

Frivilligsentralen for alle i Luster kommune. Aktivitetar og tiltak for ymse målgrupper.

Grandmo Lagshus
6868 Gaupne
Web:www.luster.frivilligsentral.no
Kontakt: Anita Kjørlaug

Telefon: 45665954

Luster Husflidslag

6873 Marifjøra
Kontakt: Ellen Melheim

Luster Kunstlag

6868 Gaupne
Web:www.luster.kunstlag.net
Kontakt: Marit Vøien Nes

Luster Pensjonistlag

Bjørk
6877 Fortun
Kontakt: Ingeborg Steig

Luster Røde Kors

6869 Hafslo
Kontakt: Britt Optun

Luster Revmatikarforening

Bringebakkane 9
6872 Luster
Kontakt: Berit Heltne

Telefon: 48226335

Lustrafjorden Kameraklubb

Mørkridsvegen 92
6876 Skjolden
Kontakt: Halvard Johan Bolstad

Lustramat BA

6870 Ornes
Kontakt: Marianne Bugge

Telefon: 91532784

Nasjonalforeningen Gaupne helselag

Helselaget har sidan 1924 støtta opp om nærmiljøet fordi aktivitet og sosialt nærmiljø fremjar god helse. Helselaget skapar møteplassar gjennom sine aktivitetar.

Røslebakkane 27
6868 Gaupne
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Asborg Leirdal Kjærvik

Parken AL

Kontakt: Geir Hauge

Telefon: 95779296

VisitSkjolden

Vassvegen 4
6876 Skjolden
Kontakt: Turid Øiene

Telefon: 92 20 30 91