Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For å kunne gjere endringar på eit lag eller ein foreining må ein logge inn med e-postadresse og passord.
For å få tilsendt passord gjer du følgjande:

  • Send ein e-post til Luster kommune med namnet til laget/foreiningen og e-postadressa ein vil nytte ved (første) pålogging. (kan redigerast av laget/foreiningen når ein er innlogga)
  • Sentralbordet sender passordet ved første moglegheit (arbeidsdag)
  • Når ein er logga inn kan ein redigere alle felt på sitt lag/foreining (NB, hugs å endre passordet)
Logg inn


Andre Barne- og ungdomslag
Bedehus, ungdomshus og grendahus Idrett og friluftsliv
Sang og musikk Velforeningar, grendalag og bygdalag

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Sperle og Myklemyr grendalag

Fossøy
6871 Jostedal
Kontakt: Arne Aasen Hauge

Telefon: 905 80 594

Høyrsellaget. HLF-Luster, Sogndal og Leikanger

Lars Mogens Stølen og Hans Vigdal Bringebøen er likepersonar for høyreapparatbrukarar i Luster kommune. Lars Mogens Stølen kan treffast på Frisklivssentralen sitt kontor på Luster helsesenter tredje onsdag kvar månad. Han kan også kontaktast på telefon 970 35 460. Hans Vigdal Bringebøen kan treffast på telefon 907 66 815.

Røslebakkane 4
6868 Gaupne
Kontakt: Reinert Vigdal

Telefon: 41695248

Luster Frivilligsentral

Frivilligsentralen for alle i Luster kommune. Aktivitetar og tiltak for ymse målgrupper.

Grandmo Lagshus
6868 Gaupne
Web:www.luster.frivilligsentral.no
Kontakt: Anita Kjørlaug

Telefon: 45665954

Jostedal bygdalag

6872 Jostedal
Kontakt: Anne Marte Snøtun

Telefon: 90976949

Gaupne ungdomslag

6868 Gaupne
Kontakt: Anita Midtun

Lustramat BA

6870 Ornes
Kontakt: Marianne Bugge

Telefon: 91532784

Luster Turlag

Luster Turlag har som føremål å arbeida for eit enkelt, aktivt, sikkert og naturvenleg friluftsliv. Barnas Turlag og DNT UNG Luster er undergrupper med eigne aktivitetar. (Sjå turprogrammet vårt på heimesida). I tillegg har turlaget to hytter, Fivla og Fuglesteg, med DNT-standard og eit kajakknaust i Vedviki der me kan tilby gratis lån av kajakk for medlemar.

Heggelia 5
6868 Gaupne
Web:luster.dnt.no
Kontakt: Ole Schanke Eikum

Telefon: 95048093

Indre Hafslo bygde- og ungdomslag

Kontakt: Morten Listou

Telefon: 91146262

Luster Pensjonistlag

Bjørk
6877 Fortun
Kontakt: Ingeborg Steig

Bergrosa 4H

4H er ein ungdomsorganisasjon med klubbar i heile Noreg og i mange andre land. 4H skal utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdommar. Mottoet vårt er å lære ved å gjere. Bergrosa 4H har klubbkveldar måndagar i oddetalsveker på Gaupne skule. Medlemmene er i alderen 10-18 år. Dei eldste medlemmene sit i klubbstyret. Leiar no er Ida Falkgjerdet Svåi.

Øyane14A
6868 Gaupne
Web:4h.no
Kontakt: Tone Elisabeth Leirdal

Telefon: 90694536