Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For å kunne gjere endringar på eit lag eller ein foreining må ein logge inn med e-postadresse og passord.
For å få tilsendt passord gjer du følgjande:

  • Send ein e-post til Luster kommune med namnet til laget/foreiningen og e-postadressa ein vil nytte ved (første) pålogging. (kan redigerast av laget/foreiningen når ein er innlogga)
  • Sentralbordet sender passordet ved første moglegheit (arbeidsdag)
  • Når ein er logga inn kan ein redigere alle felt på sitt lag/foreining (NB, hugs å endre passordet)
Logg inn


Andre Barne- og ungdomslag
Bedehus, ungdomshus og grendahus Idrett og friluftsliv
Sang og musikk Velforeningar, grendalag og bygdalag

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Sandgota vel

Økonomikontakt: Erna Hamrum, Klokkesteinvegen 56, 6869 Hafslo. E-post erna.hamrum@sfj.no Tlf. 99 39 56 32

Klokkesteinvegen 61
6869 Hafslo
Kontakt: Tonje Grønstad

Telefon: 957 64 496

Gaupne skule- og ungdomskorps

p.b.45
6866 Gaupne
Kontakt: Hans Olav Sandvik

Telefon: 95781491

Sørheim Grendalag

6876 Skjolden
Kontakt: Trygve Lerum

Dale skulemusikk

Viki
6875 Høyheimsvik
Kontakt: Evy Alme

Telefon: 95076375

Jostedal Ungdomslag

Krundalen
6871 Jostedal
Kontakt: Johanne Grov

Telefon: 91879385

Nasjonalforeningen Gaupne helselag

Helselaget har sidan 1924 støtta opp om nærmiljøet fordi aktivitet og sosialt nærmiljø fremjar god helse. Helselaget skapar møteplassar gjennom sine aktivitetar.

Røslebakkane 27
6868 Gaupne
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Asborg Leirdal Kjærvik

Luster bedehus

6872 Luster
Kontakt: Magne Straumstein

Gaupne båtforening

Grindane 23
6868 Gaupne
Kontakt: Inge Prestegård

Luster Røde Kors

6869 Hafslo
Kontakt: Britt Optun

Luster hundeklubb

Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte. Medlemskontigent frå 2013 inkludert grunnkontigenten til Norsk Kennel Klub er kr. 300.- ,Juniorar under 20 år betalar kr. 250.- Husstandsmedlem betaler 150.- . Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar. Mange i klubben er aktive innan blodspor/ettersøk, Agillity, Lydighet og utstilling. Fleire har fått fine plasseringer på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhundprøver, brukshundprøve, ulike jaktprøvar m.m. I den siste tida har interessa for Rally-lydighet og freestyle auka. Som medlem i klubben får du tidsskriftet Hundesport 4 gonger i året. Klubben holder til på gamle Nes Camping.

Skulevegen 12
6856 Sogndal
Web:www.lusterhundeklubb.no
Kontakt: Jonny Akselsen

Telefon: 45004450