Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
22. september kl. 11:37

Informasjon om Koronaviruset

Les meir... clear

For å kunne gjere endringar på eit lag eller ein foreining må ein logge inn med e-postadresse og passord.
For å få tilsendt passord gjer du følgjande:

  • Send ein e-post til Luster kommune med namnet til laget/foreiningen og e-postadressa ein vil nytte ved (første) pålogging. (kan redigerast av laget/foreiningen når ein er innlogga)
  • Sentralbordet sender passordet ved første moglegheit (arbeidsdag)
  • Når ein er logga inn kan ein redigere alle felt på sitt lag/foreining (NB, hugs å endre passordet)
Logg inn


Andre Barne- og ungdomslag
Bedehus, ungdomshus og grendahus Idrett og friluftsliv
Sang og musikk Velforeningar, grendalag og bygdalag

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Hestnes Velforeining

6869 HAFSLO
Kontakt: Siri Liestøl Christensen

Samarbeidsgruppa for sørsida

6870 Ornes
Web:www.sorsida.no
Kontakt: Marianne Bugge

Telefon: 91532784

Dale skulemusikk

Høyheimsvegen 61
6875 Høyheimsvik
Kontakt: Evy Alme

Telefon: 95076375

Nasjonalforeningen Gaupne helselag

Helselaget har sidan 1924 støtta opp om nærmiljøet fordi aktivitet og sosialt nærmiljø fremjar god helse. Helselaget skapar møteplassar gjennom sine aktivitetar.

Røslebakkane 27
6868 Gaupne
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Asborg Leirdal Kjærvik

Skjolden og Fortun båtlag

Kontakt: Jan Erik Bolstad

Fortun Bedehus

Triveleg og godt vedlikehalde bedehus. Sprell Levande, Yngres og kristen møteaktivitet. Huset kan leigast ut til selskap ol...

6877 Fortun
Kontakt: Wenche Samnøy

Telefon: 41235992

Jostedal skule- og ungdomskorps

Jostedalsvegen 2614
6871 Jostedal
Kontakt: Anny Yttri

Telefon: 97676189

Luster jakt- og fiskelag

Vigdalen 186, Li
6866 Gaupne
Kontakt: August Johan Evensen

Telefon: 95703560

Luster idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunene, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Aktivitetsplan for Gaupne idrettshall - Test
6868 Gaupne
Kontakt: Anne Merethe Kvalsrøren

Telefon: 90588369

Lustramat BA

6870 Ornes
Kontakt: Marianne Bugge

Telefon: 91532784