• Opningstida er onsdager kl 15.00-17.00
  • Helsestasjonslegen er med frå 15.00 -16.00
  • Helsesøster/jordmor er tilstades fram til kl 17.00

Du kan stikke innom for ein prat med ein vaksenperson om helse, om kropp, om prevensjon og sex eller om korleis dei har det med seg sjølv eller med venner. Tykkjer du det er vanskeleg å komme åleine, kan du ta med ein venn eller ei venninne.

Kontakt HFU:

Ring til telefonnr. 57 68 56 05

Ein kan sjølvsagt ta ein telefon til helsestasjonen utanom oppsett opningstid for å avtale time på eit anna tidspunkt som passar betre.

HFU har sommarstengt i skuleferien. I denne tida kan ein gjera avtale med helsestasjonen i kontortida.

HFU i Luster har også eiga Facebook-side