Luster-Legekontor-2015.jpgInformasjon om opningstider:
Kontortid: 07.45 - 15.15
Ekspedisjonstid: 08.00 - 14.30 

Legetenesta