Det er mest behov for større syklar.

Syklane vil bli reparert før dei vert delt ut.

Difor:
Om du har ein brukt sykkel som du vil gje vekk kan du ta kontakt med

Servicetorget, Rådhuset tlf. 57 68 55 00
postmottak@luster.kommune.no