Merk: Dersom ei vassprøve har eit så høgt innhald av termotolerante koliforme bakteriar og/eller fekale streptokokkar at vannet vert sett til ikkje akseptabel vasskvalitet gjer Luster Kommune ein vurdering i tillegg til umiddelbart nye, oppfølgjande prøver.

Det er særleg målingar av tarmbakteriar (vesentleg e-coli) og intestinale enterokokkar som seier noko om badevasskvaliteten. Prøvene er tatt etter ”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”.

Vurderingsgrunnlaget for vasskvaliteten ved friluftsbad er gjett i tabell 1 under:

Parameter

God

Mindre god

Ikkje akseptabel

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

Intestinale enterokokkar (fekale streptokokkar) /100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Følgjande resultat frå målingane den 14.august:

 

Dato/Stad

12.061

12.062

17.071

17.072

14.081

14.082

 

 

Kvalitet ved sist måling

Skjolden

<10

10

10

<10

<10

<10

 

 

God

 

Luster

<10

10

31

<10

<10

<10

 

 

God

Solvorn

64

60

<10

10

<10

<10

 

 

God

 

  1. Termotolerante koliforme bakteriar (e-coli)
  2. Intestinale enterokokkar  (fekale streptokokkar)

 

Det er ikkje naudsynt med særlege tiltak då prøvene er på akseptable nivå. Dette var siste prøven for sesongen.

 

Eigedom, Luster Kommune